Јавни позив за Програм сарадњe науке и привреде

Фонд за иновациону делатност расписао је Јавни позив за Програм сарадње науке и привреде, са циљем да помогне истраживања која су од значаја за привреду тако што ће подстаћи предузећа из приватног сектора и јавне научноистраживачке организације да се упусте у заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност може доделити по појединачном пројекту је 500.000 евра бесповратних средстава.

Финансирање додељено од стране Фонда може покрити максимално 70% укупних трошкова пројекта (Одобрени Буџет Пројекта) за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве микро или мало привредно друштво и максимално 60% од укупно одобреног буџета пројекта за пројекте чији је Главни подносилац Пријаве средње привредно друштво.

Сваки Подносилац Пријаве мора обезбедити обавезно суфинансирање за пројекат на конкурсом предвиђен начин.

Трајање пројекта у оквиру Програма може бити највише до 18 месеца.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

  • Храна за будућност;
  • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на линку);
  • Машине и производни процеси будућности;
  • Креативне индустрије.

Крајњи рок за подношење пријава је 15. септембар 2023. године до 12.00 часова.

Више информација о овом позиву можете наћи овде.

За сва додатна питања можете се обратити путем мејла cgs@inovacionifond.rs.