Јавни позив за програм акцелерације – Катапулт

Фонд за иновациону делатност, уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација, Светске банке и Европске уније расписао је трећи Јавни позив за програм акцелерације – Катапулт за иновативна стартап предузећа којима је потребна финансијска и менторска подршка за достизање пуног потенцијала и освајање глобалног тржишта.

Катапулт програм обезбеђује:

  • Финансијску подршку: стратап предузећима на располагању су бесповратна средстава од 20.000 евра (за Ideation категорију предузећа) до 50.000 евра (за Scale-up категорију предузећа). Додатно, онима који обезбеде квалификовану инвестицију у року од девет месеци након завршетка акцелерације, на располагању су додатна средсва до 300.000 евра бесповратних средстава.
  • Менторство и саветовање: стартап предузећа ће имати прилику да кроз тромесечни интензивни програм сарађују са више од 40 међународних и локалних ментора, бивших оснивача из различитих индустрија, који ће их водити кроз процес развоја и пружити им драгоцену експертизу.
  • Мрежу инвеститора: Катапулт има снажну мрежу инвеститора, која омогућава стартапима да се повежу са другим потенцијалним инвеститорима и партнерима за даљи развој својих иновација.
  • Едукативне програме: поред финансијске подршке, стартапи ће имати приступ разним едукативним програмима, радионицама и предавањима која ће им помоћи да унапреде своје вештине и знања из пословног света.
  • Размену искустава: Катапулт је веома конкурентан програм, са искусном и кооперативном Катапулт заједницом оснивача. Приступ знању и искуству стартап предузећа која су истој или сличној фази раста и развоја.
  • Корпоративно партнерство: нови учесници Катапулт програма имају на располагању приступ погодностима које нуде корпоративни партнери.Фонд за иновациону делатност расписао је Јавни позив за програм акцелерације –Катапулт.

Циљ програма je унапређење нивоа иновативног предузетништва и обезбеђивање бољег приступа екстерним изворима финансирања за раст предузећа, као и повећање броја нових или побољшаних иновативних производа и услуга на тржишту.

Кроз програм Катапулт, стартаповима у Србији су на располагању интензивна обука и менторство кројено по њиховим потребама (од стране локалних и међународних стручњака из различитих области технолошког предузетништва и инвеститора), као и бесповратна финансијска подршка за стартапе који обезбеде квалификовану инвестицију у току или након периода акцелерације у износу до максимално 36 милиона динара.

Овај износ је доступан стартапима који буду изабрани од стране Фонда на следећи начин:

Улазни грант у висини до 2,4 милиона динара за стартапе у раној фази развоја, односно до 6 милиона динaра за стартапе у фази раста. Овај износ ће бити стављен на располагање стартапима након потписивања уговора о акцелерацији са Фондом.

Коинвестирајући грант који је доступан стартапима који обезбеде квалификовану инвестицију од стране пословних анђела, фондова предузетничког капитала или других инвеститора прихватљивих за Фонд. Износ коинвестирајућег гранта је једнак износу квалификоване инвестиције умањен за износ Улазног гранта, а максимално до 36 милиона динара.

Фонд ће разматрати финансирање стартапа из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, програм Катапулт је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

  • Храна за будућност;
  • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025);
  • Машине и производни процеси будућности;
  • Креативне индустрије.

Подобни подносиоци пријава за програм Катапулт су микро и мала предузећа, не старија од шест година у тренутку подношења пријаве у већинском (минимално 80%) приватном власништву и у већинском власништву (>50%) оснивачког тима предузетника.

Рок за достављање пријава је 16. октобар 2023. године до 13.00 часова.

Текст јавног позива доступан је на овом линку.