Javni poziv za program Dokaz koncepta

Fond za nauku Republike Srbije je otvorio Javni poziv za prijavu predloga projekata u okviru programa Dokaz koncepta.

Program Dokaz koncepta namenjen je testiranju naučnih ideja ili pretpostavki sa mogućnostima komercijalne primene.

Aktivnosti u okviru programa Dokaz koncepta imaju za cilj usmerenje ka realizaciji i komercijalizaciji relevantnog istraživačkog rezultata. Program uključuje finansiranje projekata koji će se baviti istraživanjima na nivoima tehnološke spremnosti TRL 2-3, koji obuhvataju dokazivanje koncepta i definisanje tzv. minimalno održivog proizvoda.

Ciljevi Programa su:

  1. Podrška transformaciji rezultata istraživanja u komercijalne ili društveno korisne proizvode;
  2. Povećanje broja i kvaliteta projekata spremnih za komercijalnu primenu;
  3. Promovisanje značaja intelektualne svojine u naučno-istraživačkom radu.

Program podržava projekte iz svih naučnih oblasti. Projekti u okviru ovog Programa nemaju unapred zadate teme.

Na Javni poziv mogu da konkurišu sve akreditovane naučnoistraživačke organizacije u Srbiji.

Ukupan budžet programa Dokaz koncepta je 1 milion evra. Sredstva su obezbeđena kroz Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji (Projekat SAIGE), partnerski projekat Republike Srbije, Evropske unije i Svetske banke.

Maksimalan budžet po projektu iznosi 2.400.000 RSD, dok je trajanje projekata do 12 meseci.

Predlozi projekata se podnose u elektronskoj formi putem portala Fonda za nauku RS.

Javni poziv za prijavu naučnoistraživačkih projekata je otvoren do 15. septembra 2023. godine, do 15 časova po srednjeevropskom vremenu.

Sve informacije u vezi sa Programom, uslovima, kao i konkursnom dokumentacijom, možete pogledati na ovom linku.