Јавни позив за програм Доказ концепта

Фонд за науку Републике Србије je отворио Јавни позив за пријаву предлога пројеката у оквиру програма Доказ концепта.

Програм Доказ концепта намењен је тестирању научних идеја или претпоставки са могућностима комерцијалне примене.

Активности у оквиру програма Доказ концепта имају за циљ усмерење ка реализацији и комерцијализацији релевантног истраживачког резултата. Програм укључује финансирање пројеката који ће се бавити истраживањима на нивоима технолошке спремности ТРЛ 2-3, који обухватају доказивање концепта и дефинисање тзв. минимално одрживог производа.

Циљеви Програма су:

  1. Подршка трансформацији резултата истраживања у комерцијалне или друштвено корисне производе;
  2. Повећање броја и квалитета пројеката спремних за комерцијалну примену;
  3. Промовисање значаја интелектуалне својине у научно-истраживачком раду.

Програм подржава пројекте из свих научних области. Пројекти у оквиру овог Програма немају унапред задате теме.

На Јавни позив могу да конкуришу све акредитоване научноистраживачке организације у Србији.

Укупан буџет програма Доказ концепта је 1 милион евра. Средства су обезбеђена кроз Пројекат акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији (Пројекат SAIGE), партнерски пројекат Републике Србије, Европске уније и Светске банке.

Максималан буџет по пројекту износи 2.400.000 РСД, док је трајање пројеката до 12 месеци.

Предлози пројеката се подносе у електронској форми путем портала Фонда за науку РС.

Јавни позив за пријаву научноистраживачких пројеката је отворен до 15. септембра 2023. године, до 15 часова по средњеевропском времену.

Све информације у вези са Програмом, условима, као и конкурсном документацијом, можете погледати на овом линку.