Кратка видео упутства за припрему паушалних буџета у програму Хоризонт Европа

Паушални буџети (lump sums) су све чешћи начин за финансирање пројеката у оквиру програма Хоризонт Европа. Они чине програм далеко једноставнијим у односу на пређашње правдање стварних трошкова.

Како би објаснила како паушални буџети функционишу у програму Хоризонт Европа, Европска комисија је објавила два кратка видео-снимка са упутствима. Видео снимци су направљени за експерте који оцењују пројектне предлоге који имају паушалне буџете, али су такође веома корисни и за подносиоце пријава који припремају пројектне предлоге.

Први видео даје кратак преглед и опис шта се мења увођењем паушалног буџетирања, док други видео објашњава детаљну табелу буџета.

Видео упутства се могу наћи на следећем линку.