Otvoren javni poziv Fonda za nauku – Dokaz koncepta

Fond za nauku Republike Srbije otvorio Javni poziv za prijavu predloga projekata u okviru programa Dokaz koncepta koji je namenjen testiranju naučnih ideja ili pretpostavki sa mogućnostima komercijalne primene.

Tema: Program Dokaz koncepta namenjen je istraživačima koji prepoznaju da njihova istraživanja imaju komercijalni potencijal za kojim postoji potreba na tržištu. Program nudi finansijsku i poslovnu podršku za testiranje ideja, hipoteza ili pretpostavki, koje bi, ako se pokažu tehnički izvodljivim, predstavljale osnovu za buduće komercijalne proizvode.        

Učesnici: Program je namenjen naučnicima i istraživačima koji su zaposleni u akreditovanim NIO u Republici Srbiji. U projektu može učestvovati samo NIO u kojoj je zaposlen Rukovodilac projekta i potpisnica je ugovora o finansiranju, a koja je odgovorna za upravljanje sredstvima. Ostali članovi tima mogu biti istraživači iz iste ili drugih naučnoistraživačkih organizacija, angažovani od strane NIO koja realizuje Projekat.

Trajanje: do 12 meseci

Budžet poziva: 1.000.000 EUR    

Budžet projekta: do 2.400.00 RSD

Rok za prijavu: 15. septembar 2023. godine

Kontakt za informacije: poc@fondzanauku.gov.rs

Korisni linkovi: