Отворен јавни позив Фонда за науку – Доказ концепта

Фонд за науку Републике Србије отворио Јавни позив за пријаву предлога пројеката у оквиру програма Доказ концепта који је намењен тестирању научних идеја или претпоставки са могућностима комерцијалне примене.

Тема: Програм Доказ концепта намењен је истраживачима који препознају да њихова истраживања имају комерцијални потенцијал за којим постоји потреба на тржишту. Програм нуди финансијску и пословну подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљале основу за будуће комерцијалне производе.        

Учесници: Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО у Републици Србији. У пројекту може учествовати само НИО у којој је запослен Руководилац пројекта и потписница је уговора о финансирању, а која је одговорна за управљање средствима. Остали чланови тима могу бити истраживачи из исте или других научноистраживачких организација, ангажовани од стране НИО која реализује Пројекат.

Трајање: до 12 месеци

Буџет позива: 1.000.000 ЕУР    

Буџет пројекта: до 2.400.00 РСД

Рок за пријаву: 15. септембар 2023. године

Контакт за информације: poc@fondzanauku.gov.rs

Корисни линкови: