Objavljen Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2024 – 2025. godine

Na osnovu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o naučnoj i tehnološkoj saradnji, potpisanog 7. aprila 2009. godine, koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine i Protokola sa Petog zasedanja srpsko-kineskog komiteta za naučnu i tehnološku saradnju održanog 08.07.2021. god., Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija objavljuje konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Republike Srbije i Narodne Republike Kine za period 2024 – 2025. godine.

Konkurs će biti otvoren do 31.8. 2023. godine

Opšte informacije: Predmet Konkursa je sufinansiranje uzajamnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje se realizuju u okviru projektnih aktivnosti programa bilateralne naučne i tehnološke saradnje.

Period realizacije projekata: dve godine.

Način finansiranja: troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni tako što:

  • strana koja prima istraživače snosi troškove njihovog smeštaja i dnevnica, kao i one troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa projekta
  • strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju, kao i zdravstveno osiguranje.

Obe strane će podsticati razmenu istraživača i to: do maksimalno – ukupno 4 (četiri) posete po odobrenom zajedničkom projektu (u toku 2 godine), u trajanju do maksimalno 14 dana.

Srpska strana će sredstva namenjena realizaciji projekta isplaćivati u dinarskoj protivvrednosti. Troškovi boravka kineskih istraživača po danu boravka u Republici Srbiji mogu iznositi do 75 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Procedura prijavljivanja na konkurs: Zajedničke predloge projekata istraživački timovi istovremeno prijavljuju:

  • Koordinatorima Programa obe strane do 31.8. 2023. godine.
  • Projektni predlozi podnosilaca iz Republike Srbije dostavljaju se u zadatim prijavnim formularima - Ministarstvu nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije, a projektni predlozi podnosilaca iz Narodne Republike Kine, kineskom Ministarstvu za nauku i tehnologiju.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovde.

Dodatne informacije:

Mp Svetlana Bogdanović

Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija

Nemanjina 22 – 26, 11000 Beograd,

Tel: +381 11 3616 529

svetlana.bogdanovic@nitra.gov.rs