Објављен Конкурс за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2025. године

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о научној и технолошкој сарадњи, потписаног 7. априла 2009. године, који је ступио на снагу 24. децембра 2009. године и Протокола са Петог заседања српско-кинеског комитета за научну и технолошку сарадњу одржаног 08.07.2021. год., Министарство науке, технолошког развоја и иновација објављује конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2025. године.

Конкурс ће бити отворен до 31.8. 2023. године

Опште информације: Предмет Конкурса је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма билатералне научне и технолошке сарадње.

Период реализације пројеката: две године.

Начин финансирања: трошкови везани за размену истраживача биће покривени тако што:

  • страна која прима истраживаче сноси трошкове њиховог смештаја и дневница, као и оне трошкове путовања на својој територији који су неопходни за реализацију програма пројекта
  • страна која упућује истраживаче сноси трошкове превоза између седишта институција које сарађују, као и здравствено осигурање.

Обе стране ће подстицати размену истраживача и то: до максимално – укупно 4 (четири) посете по одобреном заједничком пројекту (у току 2 године), у трајању до максимално 14 дана.

Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности. Трошкови боравка кинеских истраживача по дану боравка у Републици Србији могу износити до 75 евра, у динарској противвредности.

Процедура пријављивања на конкурс: Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују:

  • Координаторима Програма обе стране до 31.8. 2023. године.
  • Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима - Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине, кинеском Министарству за науку и технологију.

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.

Додатне информације:

Mp Светлана Богдановић

Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Немањина 22 – 26, 11000 Београд,

Тел: +381 11 3616 529

svetlana.bogdanovic@nitra.gov.rs