Позив на билетаралну сарадњу − КОНКУРС Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (НИТРА) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

На основу Протокола о сарадњи у области науке и технологије између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије (НИТРА) и Савет за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК), објавили су Конкурс за унапређење сарадње у области истраживања између Србије и Турске.

Конкурс је отворен у периоду од 24. маја 2023. до 04. августа 2023. године.

Опште информације: Циљ овог Конкурса је да се партнерским институцијама омогући сарадња на међудржавном нивоу и да остваре приступ новом истраживачком окружењу, инфраструктури, знању као и експертизама којим ће унапредити  квалитет сопственог истраживања.   

Теме: Све научнотехнолошке области.

Трајање пројеката: Не више од 24 месеца.

Трајање посета у једном правцу: Не дуже од 60 дана.

Услови за учеснике:

 1. За тим из Србије:
 • Чланови тима могу да буду лица у наставним, научним и истраживачким звањима која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 49/19, у даљем тексту: Закон)
 • Истраживачи из Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима из Турске треба да учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом. 
 1. За тим из Турске, детаљне информације о правилима се налазе на страни: https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_arastirma_projeleri_surec_dokumani.pdf


Финансирање:

 1. Србија: За годину дана реализације пројекта предвиђено је 4500 евра (у динарској противвредности)

        Трошкови које НИТРА финансира:

 • Путни трошкови ка/из Турске за истраживаче из Србије у износу повратне авионске карте у економској класи.
 • Смештај и дневнице у износу од 100 евра/ноћ за истраживаче из Србије у Турској као и трошкове локалног превоза, за кратке посете од најдуже 7 дана.
 • Смештај и дневнице у износу од 1200 евра за истраживаче из Србије у Турску за највише 30 дана годишње, за дуже посете.
 • Путно здравствено осигурање за истраживаче из Србије током њиховог боравка у Турској.
 • Могући релевантни трошкови за српске истраживаче који заједно са турским истраживачима учествују на конференцијама у Републици Србији (котизација, путни трошкови, дневнице, трошкови смештаја, итд.)
 1. Турска: Било да се ради о академским институцијама, јавном или приватном сектору, који је квалификован за финансирање може да добије укупно до 600.000 турских лира укупно по пројекту. Ово финансирање не укључује опште трошкове и Пројектну подстицајну премију.

Трошкови које Тубитак финансира:

 • Путни трошкови:

а) Путни трошкови за теренски рад у земљи

б) Домаћи или инострани путни трошкови за активности које нису теренске

в) Путни трошкови у оквиру билатералне сарадње

 • Трошкови репрезентације и промоције (максимално 15.000 турских лира) и
 • Трошкови смештаја

За тим из Турске, дневнице ће се исплаћивати у складу са одредбом Закона бр. 6245  као и авионске карте у  економској класи за посете научника из Турске Републици Србији.

Трошкови размене експерата, научника и других стручњака покриваће се на следећој основи:

 • Страна која шаље сноси трошкове везане за путовање, смештај, здравствено осигурање и дневнице у складу са сопственим прописима.

        Подношење предлога:

 • За подносиоце предлога из Србије: Пријава предлога пројекта на Конкурс се подноси на српском и енглеском језику на следећи начин:
  • Преко веб сајта https://bilateral-turkey.nitra.gov.rs најпре се треба улоговати на сајт, ради добијања кода за on-line попуњавање пројектне пријаве. У периоду док је Конкурс отоворен, могуће је on-line допуњавање и кориговање пројектног предлога. Попуњена пројектна пријава остаје на сајту.
  • Финалне верзије попуњене пројектне пријаве на српском и енглеском језику (без потписа руководиоца пројекта и одговорног лица институције) у .pdf формату послати на електронску адресу prijava.turska@nitra.gov.rs
  • Одштампану финалну верзију попуњене пројектне пријаве (један примерак на српском језику и један примерак на енглеском језику) потписану од стране руководиоца пројекта и одговорног лица институције (где је назначено), уз пропратни допис на меморандуму институције руководилаца пројекта, са потписом одговорног лица, оверен/печатиран, доставити лично на писарницу НИТРА или послати поштом на адресу:

 

За КОНКУРС Министарства науке, технолошког развоја и иновација  Републике Србије (НИТРА) и Савета за научнотехнолошка истраживања Турске (ТУБИТАК)

Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

11000 Београд

 

  • У случају да учествују две или више институција у оквиру истог пројекта, српске институције подносе један заједнички предлог пројекта.

 

Крајњи рок за подношење штампаних коначних пројектних пријава је 11. август 2023. године. Пријава предлога пројекта послата поштом са датумом на коверти 11. август 2023. године сматраће се административно коректном.

 • За подносиоце предлога из Турске:
  • Институције из Турске пријављују заједнички предлог пројекта пеко ТУБИТАК-овог онлајн система пријављивања uidb-pbs.tubitak.gov.tr
  • Партнери из Турске ће користити електронски потпис за своје пријаве. Детаљне информације се могу добити на следећој адреси http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/281/ardeb_e-imza_yardim_dokumani.pdf.  
  • Крајњи рок за завршетак процеса е-потписа је 11. август 2023. (17,30 часова по турском времену)
  • За турску страну, у случају да постоје две или више институција у оквиру истог пројекта, турске институције подносе један заједнички предлог пројекта.
  • Са турске стране пријава предлога пројекта послата поштом, факсом или електронском поштом неће бити прихваћена.
  • Сви истраживачи који се пријаве за овај програм треба да буду регистровани у Информационом систему истраживача (ТУБИТАК АРБИС) преко следећег линка https://arbis.tubitak.gov.tr.

Напомене: Партнерске институције обе стране треба да се договоре међусобно о садржају пројекта  и да заједнички развију и попуне свој предлог пројекта пре него што га пошаљу НИТРА и ТУБИТАК-у.

За више информација о конкурсу и сарадњи потребно је обратити се званичној контакт особи:

Нада Милошевић

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Немањина 22-26

Тел: +381 (0)11 3616529

Е-mail: nada.milosevic@nitra.gov.rs

 

Корисни линкови:

Званична страница позива (потребно је отворити поље Турска)

Текст позива