Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors (CSA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-JU-CBE-2023-S-02

Тема: Успешни предлози ће омогућити индустријама заснованим на биолошким материјалима да допринесу зеленој транзицији, успостављање индустријске и социо-економске одрживости на регионалном нивоу, и одрживих ланаца вредности у секторима на биолошкој бази. Резултати пројекта ће допринети да се повећа ангажовање и учешће заинтересованих страна из региона, укључујући и креаторе политика када је у питању развој политика заснованим на биолошким материјалима, а у складу са циљевима Стратегије ЕУ за биоекономију, Стратегије за биодиверзитет, ЕУ циркуларне економије и Акционог плана за нулто загађење.

Очекивани резултати:

  • Повећана примена циркуларних решења заснованим на биолошким материјалима у регионалном окружењу, и укључивање учесника који тренутно заостају, правилно разумевање изазова и могућности/користи одрживости, ангажовање тржишних оператера и цивилног друштва, у циљу регионалног унапређења и зелене транзиције.
  • Имплементација система за праћење и процену утицаја на животну средину, система заснованим на биологији, јединствених за тржиште ЕУ и међународну трговину.
  • Повећана свест локалних и регионалних актера као и разумевање методологија за процену одрживости и циркуларност (за ресурсе као што су вода, биодиверзитет, коришћење земљишта, примарне и секундарне сировине), а које су кључне за развој сектора на биолошкој бази.
  • Ефикасност коришћења локалних ресурса и смањење штетних утицаја индустријских активности на животну средину, на локалном и регионалном нивоу.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање једно правно лице из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа (Coordination and Support Actions)

Буџет по пројекту: око 10 милиона

Корисни линкови: