Dr Valentin Đonov – počasni doktor nauka Univerziteta u Kragujevcu

Na Univerzitetu u Kragujevcu, 30. maja 2023. godine rektor Univerziteta u Kragujevcu prof. dr Nenad Filipović promovisao je prof. dr Valentina Đonova u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Senat Univerziteta u Kragujevcu na sednici održanoj 27. aprila 2023. godine, na inicijativu Fakulteta medicinskih nauka, doneo je Odluku o dodeli počasnog doktorata Univerziteta u Kragujevcu prof. Valentinu Đonovu,  doktoru medicine i profesoru anatomije, histologije i embriologije sa Univerziteta u Bernu, zbog izuzetnog doprinosa ostvarivanju značajnih rezultata i unapređenju medicinske nauke i naučnoistraživačkog rada u oblasti medicine, kao i zbog angažovanja, podrške i saradnje sa kolegama sa nekoliko fakulteta i Univerzitetom u Kragujevcu, dodeli titula počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu.

Izveštaj o promovisanju prof. dr Valentina Đonova u počasnog doktora Univerziteta u Kragujevcu podneo je prof. dr Vladimir Volarević.

Tokom pristupne besede  dr Valentin Đonov održao je predavanje na temu  Mikrozraci – nova era u radioterapiji.

Svečanoj promociji i dodeli počasnog doktorata i tituli počasnog doktora nauka Univerziteta u Kragujevcu prisustvovali su predstavnici akademske zajednice Univerziteta u Kragujevcu, kao i studenti i istraživači.


Foto galerija: