Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and in open environments (RIA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива:  HORIZON-JU-CBE-2023-R-05

Тема: Успешан предлог ће омогућити индустријама базираним на биолошким материјалима да допринесу побољшању одрживости европске индустрије и развоју иновативних и одрживих ланаца вредности у секторима заснованим на биолошким материјалима. Резултати пројекта ће пружити решења која су биоразградива, било у контролисаном или у отвореном окружењу, са смањеним штетним утицајем на земљиште, воду и квалитет ваздуха, биодиверзитет и климу, и која су у складу са циљевима циркуларне економије ЕУ и Акционим планом ЕУ о нултом загађењу.

Очекивани резултати:

  • Развој и валидација методологије за тестирање безбедне биоразградње материјала и производа на биолошкој бази, како у контролисаном тако и у отвореном окружењу;
  • Подршка развоју стандарда за биоразградивост у контролисаним, отвореним срединама;
  • Друштвено прихватање циркуларних, био-базираних решења и производа;
  • Информисанији и одговорнији избори у потрошњи;
  • Значајно побољшање еколошке одрживости и безбедности у ланцима вредности заснованим на биологији;
  • Значајан допринос циљевима мисије „Договор о земљишту за Европу“;

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 10 милиона

Корисни линкови: