Потписан Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета у Крагујевцу и Дома здравља Крагујевац

У Свечаној сали Ректората Универзитета у Крагујевцу, у присуству представника Ректорског колегијума, професора Основних академских студија Психологија и представника Дома здравља Крагујевац, 23. маја 2023. године потписан је Уговор о пословно-техничкој сарадњи између Универзитета у Крагујевцу и Дома здравља Крагујевац.

Присутнима се као домаћин први обратио ректор Универзитета у Крагујевцу проф. др Ненад Филиповић и истакао да је превенција здравља код студената  изузетно значајан фактор, будући да су студенти често изложени различитим животним изазовима, који могу знатно утицати на њихово физичко и ментално здравље. Директор Дома здравља Крагујевац др Василије Антић истакао је да је ментално здравље подједнако важно као и физичко здравље и да благовремена превенција подразумева подизање свести о важности менталног здравља, са циљем да се млади лакше суоче са свакодневним животним изазовима.

У оквиру уговорене сарадње, зарад психолошке подршке студентима Универзитета у Крагујевцу Дом здравља Крагујевац обезбедиће посебан СОС број, а услугу подршке пружаће у оквиру стручне праксе студенти основних и мастер академских студија на студијском програму Психологија.

Поред посебне телефонске линије, Дом здравља Крагујевац обезбедиће и просторне услове за пружање наведене услуге психолошке и менторске подршке студентима Универзитета у Крагујевцу као и бесплатне периодичне систематске прегледе за студенте Универзитета у Крагујевцу.


Фото галерија: