Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Twinning Bottom-Up (CSA)

Позив: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-01

Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године

Тема:  Да би се спречио дизбаланс између земаља у оквиру региона који покрива програм Хоризонт Европа, повећала улагања у истраживање и развој и унапредио економски раст, у оквиру овог програма су предузете различите релевантне акције, а посебно у оквиру циља Проширивање учешћа и ширење изврсности. Twinning акције су један од главних инструмената овог циља. Twinning има за циљ да унапреди активности умрежавања између истраживачких институција у widening земљама (координатори) и врхунских водећих институција из ЕУ земаља или земаља придружених програму, надограђујући се на огроман потенцијал умрежавања кроз трансфер знања и размену добрих пракси. Активности twinning пројеката треба да имају за циљ унапређење истраживачког профила институције из widening земље, као и истраживачког профила њеног особља, са посебним фокусом на јачање управљања истраживањем као и административних вештина институције.

Минимум конзорцијума:

  • Конзорцијум чине истраживачка институција/правно лице са седиштем у једној од тзв. widening countries у улози координатора, и најмање две водеће истраживачке институције из две различите државе чланице ЕУ или придружене земље Хоризонта Европе

Врсте активности:

  • краткорочне размене особља,
  • стручне посете и краткорочни теренски или виртуелни тренинг,
  • радионице,
  • присуство конференцији,
  • организовање заједничких активности типа летње школе,
  • активности ширења и информисања.

Трајање пројекта: до 3 године

Буџет пројекта: 0.8 - 1.5 милион ЕУР

Буџет позива: 113 милиона ЕУР

Корисни линкови: