Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Twinning Green Deal (CSA)

Позив: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02-02

Рок за пријаву: 28. септембар 2023. године

Тема:  Климатске промене су тренутно један од највећих изазова и сматра се да је Зелени договор за Twinning прилика да се изгради нови економски модел. Свих 27 држава чланица ЕУ обавезало се да ће спровести низ акција које ће Европу претворити у први климатски неутралан континент до 2050. године. Да би се то постигло, потребно је да се смањи емисија гасова за најмање 55% до 2030. године у поређењу са вредностима из 1990. године. Ово ће створити нове могућности за иновације и инвестиције и радна места, али и укључити активности истраживања и иновација које се, између осталог, односе на транспорт, индустрију, енергију, еколошку ефикасност зграда, заштиту природе и здравља, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Конзорцијум чине истраживачка институција/правно лице са седиштем у једној од тзв. widening countries у улози координатора, и најмање две водеће истраживачке институције из две различите државе чланице ЕУ или придружене земље Хоризонта Европе

Врсте активности:

  • краткорочне размене особља,
  • стручне посете и краткорочни теренски или виртуелни тренинг,
  • радионице,
  • присуство конференцији,
  • организовање заједничких активности типа летње школе,
  • активности ширења и информисања.

Трајање пројекта: до 3 године

Буџет пројекта: 0.8 - 1.5 милион ЕУР

Буџет позива: 27 милиона ЕУР

Корисни линкови: