Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes (RIA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива:  HORIZON-JU-CBE-2023-R-03

Тема: Успешни предлози ће допринети Индустријској стратегији, Зеленој и Дигиталној транзицији, Акционом плану циркуларне економије, као и постизању циљева Европског зеленог договора. Предлози ће допринети имплементацији Стратегије биоекономије ЕУ, развоју процеса са побољшаним еколошким перформансама, уз максималну ефикасност ресурса и енергије, и оптималној употреби сировина базираних на биолошким материјалима, са циљем „нултог отпада“ и „нултог загађења“.

Очекивани резултати:

  • (Индустријски) биотехнолошки или хемијски (индустријски) биотехнолошки методи прераде са побољшаном ефикасношћу у поређењу са већ успостављеним методима, или потпуно нови методи прераде који тренутно нису доступни;
  • Ценовно конкурентни производи на биолошкој бази;
  • Побољшање еколошких перформанси процеса заснованих на биомаси кроз валоризацију одрживе биомасе са ефикасним коришћењем ресурса, уз решавање (тј. смањење/елиминисање) загађења у производним процесима;
  • Значајно побољшање еколошких перформанси у целом ланцу вредности у односу на одређене фосилне и/или биобазиране стандарде;
  • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије;
  • Доступност ширег спектра био-производа који испуњавају захтеве тржишта.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 10 милиона

Корисни линкови: