Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Optimised forest-based value chains for high value applications and improved forest management (RIA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-JU-CBE-2023-R-02

Тема: Успешни предлози ће допринети Стратегији биоекономије, Дугорочној визији за рурална подручја, Стратегији биодиверзитета и Стратегији за шуме, промовисањем нових пословних модела за успешну зелену транзицију у примарној производњи и руралним подручјима у складу са циљевима Европског зеленог договора.

Очекивани резултати:

  • Побољшан укупни утицај процеса управљања шумама на животну средину, захваљујући бољем разумевању и уважавању природног биодиверзитета шума, и знањима о утицајима климатских промена;
  • Оптимизована употреба биомасе у регионалним индустријским екосистемима, која се базира на принципима циркуларности.
  • Повећани иновативни капацитет и ангажовање регионалних и локалних актера, укључујући индустрију на бази биолошких материјала, као и друштвени утицај у руралним областима.
  • Повећано сагледавање циљева одрживости ради успостављања мултифункционалних ланаца вредности, доприносећи бржој примени и максимизирању могућности у новим руралним индустријским екосистемима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 10 милиона

Корисни линкови: