Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Phyto-management; curing soil with industrial crops, utilising contaminated and saline land for industrial crop production (RIA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-JU-CBE-2023-R-01

Тема: Успешни предлози ће допринети мисији ЕУ „Споразум о земљишту за Европу“, Стратегији ЕУ за биоекономију, Дугорочној визији ЕУ за рурална подручја, Акционом плану циркуларне економије и Заједничкој пољопривредној политици, тестирањем нових приступа без загађења и нових пословних модела за успешну зелену транзицију у руралним подручјима у складу са циљевима Европског зеленог договора.

Oчекивани резултати:

  • Повећана доступност домаћих сировина за употребу у непрехрамбеним индустријама, и у индустријама заснованим на биолошким материјалима.
  • Унапређено знање о одрживим начинима за екстракцију и прераду биомасе у производе високе вредности.
  • Смернице, препоруке и ограничења, везаних за искоришћену биомасу у форми конкретних студија случаја.
  • Боље познавање карактеристика и квалитета биомасе узгајане на загађеним и сланим земљиштима.
  • Побољшано стање животне средине у постиндустријским и другим релевантним подручјима погођених контаминацијом земљишта или салинитетом, са циљем њиховог претварања у друге намене (за пољопривреду, рекреацију итд.).
  • Значајан допринос циљевима мисије „Договор о земљишту за Европу“.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 10 милиона

Корисни линкови: