Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – The role of environmental pollution in non-communicable diseases: air, noise and light and hazardous waste pollution (RIA)

Позив: HORIZON-HLTH-2024-ENVHLTH-02-06-two-stage

Рокови за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

Тема: Предложено истраживање би требало да унапреди базу знања доступну креаторима политике која се односи на везу између загађења и болести, као и на узрочне механизме користећи предности најновијих молекуларних, ћелијских и рачунарских технологија. Пројектне активности у оквиру ове теме би требало да обједине токсикологију, науку о изложености, инжењеринг јавног здравља и епидемиологију животне средине, и да буду изграђене на подацима из извора као што су базе података, регистри болести, епидемиолошке студије и биобанке, подаци о еколошком и људском биомониторингу, итд.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Правна лица основана у Сједињеним Америчким Државама имају право учешћа.

Буџет пројекта: 7-8 милиона ЕУР

Буџет позива: 60 милиона ЕУР

Корисни линкови: