Отворен позив у оквиру CEI програма - The Know-how Exchange Programme (KEP)

Позив: Know-how Exchange Programme (KEP)

Рок за пријаву: 14. јул 2023. године

Тема: Покренут 2004. године, KEP је развојни инструмент који има за циљ да подржи размену знања и примера добре праксе између ЕУ земаља и земаља из CEI региона које нису чланице ЕУ. Програм првенствено има за циљ да допринесе обезбеђивању стабилних, просперитетних и функционалних демократских друштава на стабилном путу ка ЕУ. Суфинансирањем пројеката изградње капацитета и техничке помоћи, KEP нуди грантове за помоћ институцијама из земаља које нису чланице ЕУ како би напредовале ка стандардима и политикама ЕУ. Програм се фокусира на области у којима земље из CEI региона које су чланице ЕУ показују снажно укорењено искуство и где државе кориснице показују најјачу потребу за помоћи у складу са областима сарадње наведеним у Акционом плану CEI 2021-2023.

Буџет позива: 250.000 ЕУР

Стопа финансирања: 50%

Максимални износ CEI контрибуције по пројекту: 40.000 ЕУР

Минимум услова за конзорцијум:

  • најмање две институције (најмање један „know-how“ понуђач и најмање један „know-how“ корисник); подносилац може бити било која од ове две институције;
  • ако је подносилац пријаве „know-how“ понуђач, он мора бити регистрован у CEI земљи чланици ЕУ: Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Италија, Пољска, Румунија, Словачка и Словенија;
  • ако је подносилац пријаве корисник „know-how“, он мора бити регистрован у CEI земљи ван ЕУ: Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Украјина.

Услови:

  •  „know-how“ понуђачи сва тела јавног и приватног сектора (не појединци), међународне и невладине организације које делују у јавном интересу, а које су основане у CEI земљама чланицама ЕУ: Бугарска, Хрватска, Чешка република, Мађарска, Италија, Пољска, Румунија, Словачка и Словенија;
  • корисници „know-how основани у CEI земљама ван ЕУ, који су уједно и кандидати за ЕУ: Албанија, Босна и Херцеговина, Молдавија, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Украјина.

Трајање пројекта: 6 - 24 месеца

Подношење пројектне пријаве: електронским путем преко CEI Electronic Submission System-а.

Корисни линкови: