Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Demonstration of sustainable hydropower refurbishment (IA)

Рок за пријаву: 5. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D3-02-09

Тема: Овим позивом би требало обновити, надоградити и повећати постојеће хидроенергетске капацитете како би их прилагодили тржишним и дигиталним изазовима и обезбедили подршку растућим уделима разноврсних обновљивих извора енергије. Важно је и повећати технолошко лидерство, конкурентност и извозни потенцијал европске хидроенергетске индустрије. Такође, циљ позива је и повећана одрживост реновираних хидроенергетских инсталација, узимајући у обзир циркуларну економију, социјалне, економске и еколошке аспекте (укључујући климатске промене) у складу са приоритетима Европског зеленог договора.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 8 000 000 ЕУР

Корисни линкови: