Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Bio-based packaging materials with improved properties: barrier, food contact, forming, printability, safety, recyclability /circularity-by-design (IA)

Рок за пријаву: 20. септембар 2023. године

ИД позива: HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-03

Тема: У складу са циљевима Иницијативе за одрживе производе као и Стратегије ЕУ за пластику, успешни предлози ће олакшати широку примену нових одрживих материјала високих перформанси за паковање, укључујући алтернативна решења. Успешни предлози ће такође допринети спровођењу стратегије ЕУ за биоекономију, Акционог плана циркуларне економије и Индустријске стратегије.

Очекивани резултати:

 • Побољшана баријерна својства уз поштовање постојећих фосилних стандарда или стандарда базираних на биолошким материјалима.
 • Побољшана издржљивост и у неповољним окружењима (нпр. висока влажност, високе или ниске температуре) у складу са постојећим фосилним стандардима или стандардима базираним на биолошким материјалима.
 • Побољшана одрживост и циркуларност у односу на постојеће фосилне стандарде или стандарде базиране на биолошким материјалима.
 • Доступност ширег спектра циркуларних производа за паковање на биолошкој бази, који испуњавају тржишне захтеве.
 • Допринос увођењу и јачању регионалних/локалних, циркуларних пословних модела на биолошкој бази.
 • Индустријска конкурентност, стратешка и ресурсна независност ланаца вредности земаља чланица ЕУ и/или придружених земаља.
 • Значајно побољшање еколошке одрживости у целом ланцу вредности у односу на одређене фосилне стандарде или стандарде базиране на биолошким материјалима.
 • Побољшана циркуларност и ефикасност ресурса кроз практичну примену концепта циркуларне (био)економије, на решења за паковање.
 • Нове могућности за радна места и улагања у секторе засноване на биологији, посебно у регионима са неразвијеним капацитетима, и у руралним и приморским подручјима.
 • Друштвено прихватање циркуларних биолошких решења и производа.
 • Оснаживање тржишта и раст скалабилних био-базираних решења.

Минимум конзорцијума:

 • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 10 000 000

Корисни линкови: