Позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Development of near zero-emission biomass heat and/or CHP including carbon capture (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2023-D3-02-01

Отварање позива: 4. мај 2023. године

Рок за пријаву: 5. септембар 2023. године

Тема: Пројекти у оквиру ове теме треба да допринесу унапређењу европске научне базе и да повећају технолошку конкурентност и извозни потенцијал у области биоенергије. Резултати треба да доведу и до смањења трошкова уз боље технолошке перформансе топлотних система заснованих на биоматеријалима и CHP технологијама. Овакву одрживост топлотних и/или CHP технологија заснованих на биомаси би требало постићи у чврстој спрези са друштвено-економском и еколошком одрживошћу, посебно у погледу смањења емисија и загађења ваздуха.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Корисни линкови: