Predavanje “Control-Flow versus Data-Flow Supercomputers”

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Kragujevcu 30. oktobra 2012. godine održano je predavanje na temu “Control-Flow versus Data-Flow Supercomputers”.

Skup je pozdravio prorektor za finanasije Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Branislav Jeremić, istakavši zadovoljstvo što pored eminetnih profesora, kao i gosta iz Evropske komisije, skupu prisustvuje i veliki broj studenata.
Nakon pozdravne reči prorektora prof. dr Jeremića, skup je pozdravio i dr Nenad Filipović, profesor Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Skupu je prisustvovala savetnica za ekonomiju znanja i informaciono komunikacionih tehnologija u Ministarstvu finansija i privrede Jasna Matić koja se obratila prisutnima naglasivši značaj informacionih tehnologija za integraciju u društvo znanja i ulogu ove oblasti nauke u gotovo svim segmentima života pojedinca.

Počasni predavač na ovom skupu bio je dr Thies Wittig, recenzent FP7 programa Evropske komisije koji je prisutne upoznao sa strukturom FP7 programa i aktuelnim pozivima, a potom se osvrnuo na najčešće propuste prilikom apliciranja i dao korisne savete za pripremu predloga projekata.

Dr Veljko Milutinović, profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i član organizacija IEEE, Academia Europaea i Maxeler Senior Advisory Board je prezentaciju na temu „DataFlow SuperComputing for ExaScale DM/FF: Revisiting the Algorithms“.

Nakon predavanja prof. Milutinovića, prof. Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“ u Skoplju Marjan Gušev, kao i saradnici Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu predstavili su svoja istraživanja i iskustva u korišćenju Maxeler tehnologija.

Konferencija je završena diskusijom predavača i učesnika skupa.

Održane prezentacije možete naći u prilogu.

Foto galerija: