Проф. др Милан Вранеш одржао предавање о јонским течностима

Проф. др Милан Вранеш (ПМФ, Нови Сад, Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине) одржао је предавање Јонске течности - пут од растварача ка лековима, 18. априла, у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу.

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу и Институт за информационе технологије Универзитета у Крагујевцу уприличили су предавање проф. др Милана Вранеша, редовног професора Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Поздраву реч у име организатора упутио је академик Милош Ђуран, управник Центра, изражавајући захвалност на прилици да проф. др Милан Вранеш представи најновије резултате истраживања свог тима.

Др Ненад Јанковић, виши научни сарадник и руководилац Департмана за природно-математичке науке у Институту за информационе технологије Крагујевац, представио је богату радну биографију предавача, еминентног истраживача који се бави широким спектром  физичко-хемијских и биолошких наука.  

Предавањем под називом Јонске течности  - пут од растварача ка лековима представљени су актуелни резултати проучавања јонских течности, њихове синтезе, карактеризације и примене, као и резултати испитивања физичко-хемијских и солватационих својстава нових биолошки активних супстанци у облику јонских течности, електролитима литијум-јонских батерија, зеленом и аналитичком хемијом.

Предавање је изазвало велико интересовање истраживача из Института  за информационе технологије и Природно-математичког факултета у Крагујевцу и подстакло живу дискусију која је потврдила актуелност и значај теме, као и изузетну научну и едукативну компетентност предавача.


Фото галерија: