Prof. dr Vladimir Jurišić održao predavanje

Dr Vladimir Jurišić, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka, održao je predavanje 28. marta na Univerzitetu, pred velikim brojem nastavnika i studenata osnovnih i doktorskih studija.

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizovao je predavanje prof. dr Vladimira Jurišića, pod nazivom  Multiomiks principi analize citokina u hemato imunologiji. Prof. Vladimir Jirišić je kolegama i studentima osnovnih i doktorskih studija  sa Fakulteta medicinskih nauka, PMF-a i Instituta za informacione tehnologije, izložio rezultate svojih dugogodišnjih istraživanja, koja su objavljena u vodećim međunarodnim časopisima i monografijama i predstavljana na uglednim naučnim kongresima širom sveta.

Sadržaj predavanja obuhvata analizu citokina, a to su glikoproteini male molekulske težine koji učestvuju kao posrednici u ćelijskom imunološkom odgovoru. Oni pokazuju složenu interakciju tokom regulacije ćelijske diferencijacije, upale, proliferacije tumorskih ćelija, interakcije tumora i okolnog tkiva i mnogih drugih fizioloških i patoloških procesa. Principi miltiomike uključuju ispitivanje uloge citokina u različitim ćelijskim delovima uz pomoć savremenih metoda. U ovom poglavlju monografije i predavanju detaljno je prikazana mogućnost analize citokina kod hematoloških maligniteta na osnovu primene savremenih metoda u imunologiji i molekularnoj biologiji. Ovde je bilo reči o značaju metoda u dijagnostici, kao io prednostima pojedinih metoda analize citokina u serumu, u ćelijama i u supernatantu ćelijskih kultura. Posebno je analiziran metod citokina koji učestvuju u regulaciji gena. Razgovarano je i o mogućnosti interpretacije ogromnog broja dobijenih nalaza korišćenjem matematičkih programa i kompjuterskog softvera za izračunavanje povezanosti i koncepcije ovih citokina u složenoj citokinskoj kaskadi reakcija. Razumevanje složenih imuno-hematoloških problema i uloge citokina u ovim mehanizmima, posebno na različitim ćelijskim nivoima po principu multiomike, daje pravu nadu da sva ova nova otkrića mogu pomoći u boljem lečenju pacijenata u budućnosti sa tzv. personalizovana terapija.

Tekst prof. dr Vladimira Jurišića pod nazivom Multiomics cytokine analysis in Hemato-immunology nalazi se u monografiji Haematopoesis Immunology (National Medical Research Center of Oncology NN Blokhin; Ministry of Health of Russia, 2022), koja je, ljubaznošću autora, dostupna u pdf formatu.


Foto galerija: