Проф. др Владимир Јуришић одржао предавање

Др Владимир Јуришић, редовни професор Факултета медицинских наука, одржао је предавање 28. марта на Универзитету, пред великим бројем наставника и студената основних и докторских студија.

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу организовао је предавање проф. др Владимира Јуришића, под називом  Мултиомикс принципи анализе цитокина у хемато имунологији. Проф. Владимир Јиришић је колегама и студентима основних и докторских студија  са Факултета медицинских наука, ПМФ-а и Института за информационе технологије, изложио резултате својих дугогодишњих истраживања, која су објављена у водећим међународним часописима и монографијама и представљана на угледним научним конгресима широм света.

Садржај предавања обухвата анализу цитокина, а то су гликопротеини мале молекулске тежине који учествују као посредници у ћелијском имунолошком одговору. Они показују сложену интеракцију током регулације ћелијске диференцијације, упале, пролиферације туморских ћелија, интеракције тумора и околног ткива и многих других физиолошких и патолошких процеса. Принципи милтиомике укључују испитивање улоге цитокина у различитим ћелијским деловима уз помоћ савремених метода. У овом поглављу монографије и предавању детаљно је приказана могућност анализе цитокина код хематолошких малигнитета на основу примене савремених метода у имунологији и молекуларној биологији. Овде је било речи о значају метода у дијагностици, као ио предностима појединих метода анализе цитокина у серуму, у ћелијама и у супернатанту ћелијских култура. Посебно је анализиран метод цитокина који учествују у регулацији гена. Разговарано је и о могућности интерпретације огромног броја добијених налаза коришћењем математичких програма и компјутерског софтвера за израчунавање повезаности и концепције ових цитокина у сложеној цитокинској каскади реакција. Разумевање сложених имуно-хематолошких проблема и улоге цитокина у овим механизмима, посебно на различитим ћелијским нивоима по принципу мултиомике, даје праву наду да сва ова нова открића могу помоћи у бољем лечењу пацијената у будућности са тзв. персонализована терапија.

Текст проф. др Владимира Јуришића под називом Multiomics cytokine analysis in Hemato-immunology налази се у монографији Haematopoesis Immunology (National Medical Research Center of Oncology NN Blokhin; Ministry of Health of Russia, 2022), која је, љубазношћу аутора, доступна у pdf формату.


Фото галерија: