Poziv u okviru programa Horizont Evropa – MSCA Postdoctoral Fellowships 2023

Poziv: HORIZON-MSCA-2023-PF-01-01

Datum otvaranja poziva: 12. april 2023. godine

Rok za prijavu: 13. septembar 2023. godine

Tema: Cilj poziva Postdoctoral Fellowships je da se obezbede stipendije za odlične istraživače koji će realizovati međunarodnu mobilnost u ili između država članica EU ili pridruženih zemalja programa Horizont Evropa, kao i trećih zemalja koje nisu pridružene programu. Prijave zajednički podnose istraživač i institucija u akademskom ili neakademskom sektoru.

Postdoktorske stipendije se mogu realizovati u Evropi (tj. u državi članici EU ili zemlji pridruženoj HE programu) ili u trećoj zemlji koja nije povezana sa HE programom:

  • Evropske postdoktorske stipendije (12-24 meseca)
  • Globalne postdoktorske stipendije (24-36 meseci)
  • Posebni uslovi se primenjuju na MSCA Postdoctoral Fellowships u oblastima istraživanja koje pokriva Euratom program istraživanja i obuke 2021-2025.

Budžet poziva

  • 221.400.000 EUR (Evropske stipendije)
  • 39.071.000 EUR (Globalne stipendije)

Korisni linkovi: