Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - ERA Fellowships

Poziv: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01

Rok za prijavu: 13. septembar 2023. godine

Cilj programa: Cilj ovog poziva je da se obezbede stipendije odličnim istraživačima za potrebe realizacije prekograničnih mobilnosti. Aktivnosti koje su predviđene pozivom moraju biti usmerene na razvoj istraživačkih i prenosivih veština i kompetencija, bolju zapošljivost,  brojnije mogućnosti za razvoj karijere saradnika u akademskim krugovima i šire, kreiranje novog načina razmišljanja i pristupa istraživanju i inovacijama kroz međunarodno, međusektorsko i interdisciplinarno iskustvo, itd.

Uslovi za učešće:

  • Organizacija domaćin mora biti locirana u Widening zemlji.
  • Predlozi podneti u okviru ERA stipendija moraju da ispunjavaju sve uslove poziva MSCA Postdoctoral Fellowships 2023.

Budžet poziva: 8 miliona EUR

Budžet projekta: ukupna kontribucija EU zavisi od broja person/months

Korisni linkovi: