Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - ERA Fellowships

Позив: HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-02-01

Рок за пријаву: 13. септембар 2023. године

Циљ програма: Циљ овог позива је да се обезбеде стипендије одличним истраживачима за потребе реализације прекограничних мобилности. Активности које су предвиђене позивом морају бити усмерене на развој истраживачких и преносивих вештина и компетенција, бољу запошљивост,  бројније могућности за развој каријере сарадника у академским круговима и шире, креирање новог начина размишљања и приступа истраживању и иновацијама кроз међународно, међусекторско и интердисциплинарно искуство, итд.

Услови за учешће:

  • Организација домаћин мора бити лоцирана у Widening земљи.
  • Предлози поднети у оквиру ЕРА стипендија морају да испуњавају све услове позива MSCA Postdoctoral Fellowships 2023.

Буџет позива: 8 милиона ЕУР

Буџет пројекта: укупна контрибуција ЕУ зависи од броја person/months

Корисни линкови: