Potpisan ugovor o poslovnoj saradnji između Univerziteta u Kragujevcu i kompanije MAGNA SEATING

Na Univerzitetu u Kragujevcu, 24. marta 2023. godine potpisan je ugovor o poslovnoj saradnji između kompanije MAGNA SEATING D.O.O. ODžACI i Univerziteta u Kragujevcu. Prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu i gospođa Natalya Zotova, generalni direktor  kompanije MAGNA SEATING potpisali su ugovor koji podrazumeva uspostavljanje saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i istraživanja, a jedan od najvažnijih ciljeva je podsticanje aktivnog učešća studenata na aktuelnim projektima radi sticanja praktičnih znanja i upoznavanja sa novim tehnologijama i sistemima u automobilskoj industriji.


Foto galerija: