Проф. др Вељко Милутиновић, гостујући професор Универзитета у Крагујевцу, одржао предавање

Проф. др Вељко Милутиновић, одржао је предавање „Акцелератори за високо-итеративне процесе са великим скупом података, на бази протока података кроз извршни граф“, 22. марта 2023. године, на Универзитету у Крагујевцу.

Универзитет у Крагујевцу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу организовали су предавање проф. др Вељка Милутиновића, гостујућег професора Електротехничког факултета Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу. Проф. др Вељко Милутиновић тренутно је ангажован као придружени професор (Adjunct Professor) компјутерских наука на Indiana University, Bloomington, IN, USA. Поред тога, ангажован је као Life Fellow of the IEEE, Washington, D.C., USA Member, a Former Trustee and Treasurer, Academia Europaea, London, GBR. Члан је Српске инжењерске академије у Београду и инострани члан Црногорске академије наука и уметности. Његову импресивну научну и академску каријеру представио је академик Милош Ђуран, управник Центра.

Јавно предавње под називом „Акцелератори за високо-итеративне процесе са великим скупом података, на бази протока података кроз извршни граф" (DataFlow SuperComputing for BigData DeepAnalytics) одржано је у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, пред великим бројем заинтересованих слушалаца, научника и сарадника Института за информационе технологије и Факултета инжењерских наука.

Проф. др Вељко Милутиновић представио је свој, четири деценија дуг, научноистраживачки рад, на пољу развоја микропроцесора, који је развијао на универзитетима у САД-у и у Србији. Говорио је о новим парадигмама у рачунарству, са тежиштем на dataflow приступу, што је од интереса за комплексне проблеме у математици, физици, геофизици и другим природним наукама.

Линкови неких од предавања проф. др Вељка Милутиновића:

https://youtu.be/xB4K_JuHmyk

https://youtu.be/7hq1A48L89E


Фото галерија: