Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - User-centric design and operation of EV for optimized energy efficiency (2ZERO Partnership) (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D5-01-01 

Тема: У наредним годинама, фокус ће бити на дизајну, оријентисан на корисника. Предиктивна контрола модела и вештачка интелигенција ће понудити значајне могућности за побољшање дизајна и рада електричних возила (ЕV) како би их учинили приступачнијим, ефикаснијим и како би се понудило још атрактивније искуство у вожњи. Ово посебно укључује потенцијал за побољшано управљање топлотном енергијом, укључујући систем „HVAC“ (Heating, ventilation, and air conditioning) и компоненте погонског склопа и термалног дизајна унутрашњости возила.

Очекивани резултати:

  • Брже прихватање приступачних и енергетски ефикаснијих електричних возила кроз развој иновативних и холистичких решења усмерених на корисника; оптимизовани системи и димензионисање компоненти.
  • Повећање ефикасности функције удобности и сигурности (нпр. одмагљивање) за 20% , на спољној температури од 0 степени Целзијуса.
  • Димензионисање компоненти и перформанси усклађени са поузданошћу и перформансама возила, са смањеним трошковима за најмање 5% по возилу.
  • Смањено време потребно за развој система и компоненти возила за 30% коришћењем вештачке интелигенције (АI).

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: 4-5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 15 милиона

Корисни линкови: