Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Modelling industry transition to climate neutrality, sustainability and circularity (Processes4Planet partnership) (RIA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-36

Тема: Амбиција јавног и приватног партнерства „Processes4Planet“, програма Хоризонт Европа је да постигне дубоке промене у начину производње материјала, што је грађанима потребно за одржавање квалитета живота. „Processes4Planet“се бави трансформацијом европских прерађивачких индустрија како би се остварила циркуларност и постигла укупна климатска неутралност на нивоу ЕУ до 2050. године, уз истовремено јачање глобалне конкурентности. Процес моделирања и сценарији су неопходни како би се извршила пројекција правца ка остварењу климатске неутралности. Резултати пројекта ће омогућити постизање циљева партнерства „Processes4Planet“ доприносећи новим оквирним решењима за генерисање тржишта која су климатски неутрална и циркуларна. Они ће подржати циљеве ЕУ у вези са климом, следећи Извештај Међународног панела о климатским променама (IPCC) и уз препоруке за ублажавање климатских промена.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 6-7 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 13 милиона

Корисни линкови: