Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - High-precision OR complex product manufacturing – potentially including the use of photonics (Made in Europe and Photonics Partnerships) (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02

Тема: Очекивани исходи:

  • Високо прецизна производња и/или производња производа сложене геометрије или структуре; уграђена електроника, оптика или фотоника; радне површине и функционалности радних површина;  вишепроцесна производња;
  • Висока отпорност и флексибилне производне линије, са прилагођеним производима на бројним тржиштима;
  • Значајно смањење употребе материјала, отпада, кварова и потрошње енергије, што индиректно доводи до смањења емисија гасова који изазивају ефекат стаклене баште;
  • Подстицање конкурентности европске производне индустрије, генерално а и у области ласерских машина , а посебно на тржишту ласера.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 5-6 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 48 милиона

Корисни линкови: