Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Electrification of high temperature heating systems (Processes4Planet Partnership) (IA)

Rok za prijavu: 20. april 2023. godine

ID poziva: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33

Tema: Rezultati projekta će omogućiti postizanje ciljeva partnerstva „The Processes4Planet“ i tranziciju procesa industrijske proizvodnje ka klimatskoj neutralnosti, razvojem novih elektrifikacijskih procesa, uz fleksibilnost i pun potencijal obnovljive energije.

Očekivani ishodi ovog poziva:

  • Demonstracija upotrebe naprednih tehnologija električnog grejanja za sisteme visoke temperature u prerađivačkoj industriji;
  • Dokazivanje efikasnosti tehnologija za izbegavanje emisije gasova sa efektom staklene bašte;
  • Smanjenje emisije gasova tokom visokotemperaturnog režima rada za najmanje 30% u poređenju sa trenutnim stanjem u sistemu grejanja na bazi fosilnih goriva;
  • Prikaz skalabilnosti i troškovne efikasnosti predloženih rešenja;
  • Ekonomska održivost cele jedinice koja može da se poredi sa trenutnim najsavremenijim sistemima grejanja na bazi fosilnih goriva.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih programu Horizont Evropa. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU.

Budžet po projektu: 12 000 000 - 15 000 000

Indikativni budžet za ceo poziv: 35 670 000

Korisni linkovi: