Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Electrification of high temperature heating systems (Processes4Planet Partnership) (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33

Тема: Резултати пројекта ће омогућити постизање циљева партнерства „The Processes4Planet“ и транзицију процеса индустријске производње ка климатској неутралности, развојем нових електрификацијских процеса, уз флексибилност и пун потенцијал обновљиве енергије.

Очекивани исходи овог позива:

  • Демонстрација употребе напредних технологија електричног грејања за системе високе температуре у прерађивачкој индустрији;
  • Доказивање ефикасности технологија за избегавање емисије гасова са ефектом стаклене баште;
  • Смањење емисије гасова током високотемпературног режима рада за најмање 30% у поређењу са тренутним стањем у систему грејања на бази фосилних горива;
  • Приказ скалабилности и трошковне ефикасности предложених решења;
  • Економска одрживост целе јединице која може да се пореди са тренутним најсавременијим системима грејања на бази фосилних горива.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: 12 000 000 - 15 000 000

Индикативни буџет за цео позив: 35 670 000

Корисни линкови: