Konkurs za upis na kratki program studija Film, kultura i audiovizuelno stvaralaštvo

Univerzitet u Kragujevcu raspisuje konkurs za upis 40 polaznika na kratki program studija Film, kultura i audiovizuelno stvaralaštvo (FASK), za sticanje sertifikata o završenom kratkom programu studija i 60 ESPB.

Nastava će se realizovati tokom osam meseci. Nastava počinje početkom aprila, a završava se u julu u prvom semestru, bez pauza u nastavi kontinuirano u trajanju od 15 nastavnih nedelja. Časovi se održavaju u večernjim terminima u onlajn formatu. Nastava u drugom semestru  počinje početkom septembra, a završava se u decembru mesecu, bez pauza u nastavi kontinuirano u trajanju od 15 nastavnih nedelja. Časovi se održavaju u večernjim terminima u onlajn formatu.

Kratki program studija FASK predviđa stručnu praksu koja će realizovati u kompanijama sa kojima Univerzitet ima potpisan ugovor u trajanju od 90 časova.

Kratki program studija obuhvata sledeće predmete:

R. br.

Naziv predmeta

Semestar

 1.  

Istorija i teorija filma i AV - osnovi estetike filma

I

 1.  

Naracija, osnovi priče – scenario

I

 1.  

Pokretna slika – vizuelni opažaj

I

 1.  

Zvuk i ton – osnove snimanje i obrade zvuka u filmu i audiovizuelu

I

 1.  

Osnove filmske i audiovizuelne režije

I

 1.  

Kultura: poreklo, kulturna politika, industrija kulture

I

 1.  

3D animacija

I

 1.  

Osnovi postprodukcije slike i zvuka

II

 1.  

Principi produkcije filma i  audiovizuelnog stvaralaštva; osnovi razvoja koprodukcije

II

 1.  

Menadžment u kulturi, Menadžment projekata u kinematografiji i AV

II

 1.  

Odnosi s javnošću

II

 1.  

Pravni i ekonomski principi; Analiza projekta i pozicioniranje EU fondova

II

 1.  

Vizuelni efekti i animacije

II

 1.  

Stručna praksa

II

 

Program pruža preduslove za profesionalnu primenu posebno u sledećim područjima i pozicijama:

 1. Stručno osoblje u kinematografskim, audiovizualnim i filmskim  ustanovama – kinoteka, arhivi, distribucija, kulturni događaji (festivali),
 2. Stručno i kreativno osoblje u medijima, kulturnim, memorijalnim i obrazovnim ustanovama, javnoj i državnoj upravi – televizije, sajmovi, sekretarijati za kulturu, srednje škole,
 3. Publicisti i kritičari iz područja filmskog i kulturnog novinarstva, odnosa s javnošću – portali, radio, TV, štampani mediji itd.
 4. Kulturni menadžment: rukovodioci bioskopa, voditelji kulturnih i obrazovnih institucija, filmskih festivala itd.

U okviru ovog programa, polaznici će naučiti osnove pojmove o filmskoj i medijskoj tehnologiji, ekonomiji i kulturnoj politici. Nastava se temelji na trenutnim savremenim industrijskim standardima kako bi se zadovoljili zahtevi profesionalne prakse.

Kako bi to postigli, studenti prolaze kroz dva modula (pisanje scenarija i istraživanje; produkcija, tehnike snimanja i montaže; menadžment) koji se temelje na različitim fazama proizvodnog procesa, od zadatka do završetka vlastitog audiovizualnog projekta.

Pravo upisa na KP imaju:

 • lica sa stečenim srednjim obrazovanjem,
 • studenti,
 • lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Od polaznika se očekuje poznavanje osnova iz oblasti filma, kulture i audiovizuelnog stvaralaštva.

Rangiranje kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata testiranja.

Školarina: 240.000,00 dinara.

Naknada za sprovođenje konkursnog postupka - 3.000,00 dinara. Uplatu je potrebno izvršiti na račun Univerziteta u Kragujevcu 840-1128666-12.

 

Prijavljivanje na konkurs traje od 21. marta do 7. aprila 2023. godine.

 

Prijave se mogu podneti lično u Centru za razvoj karijere, svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova ili elektronskim putem na mejl studentska.sluzba@kg.ac.rs 

Potrebna dokumenta:

 • Prijava na konkurs
 • Fotokopija diplome o završenom srednjoškolskom ili visokom obrazovanju
 • Kopija lične karte