Конкурс за упис на кратки програм студија Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво

Универзитет у Крагујевцу расписује конкурс за упис 40 полазника на кратки програм студија Филм, култура и аудиовизуелно стваралаштво (ФАСК), за стицање сертификата о завршеном кратком програму студија и 60 ЕСПБ.

Настава ће се реализовати током осам месеци. Настава почиње почетком априла, а завршава се у јулу у првом семестру, без пауза у настави континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату. Настава у другом семестру  почиње почетком септембра, а завршава се у децембру месецу, без пауза у настави континуирано у трајању од 15 наставних недеља. Часови се одржавају у вечерњим терминима у онлајн формату.

Кратки програм студија ФАСК предвиђа стручну праксу која ће реализовати у компанијама са којима Универзитет има потписан уговор у трајању од 90 часова.

Кратки програм студија обухвата следеће предмете:

Р. бр.

Назив предмета

Семестар

 1.  

Историја и теорија филма и АВ - основи естетике филма

I

 1.  

Нарација, основи приче – сценарио

I

 1.  

Покретна слика – визуелни опажај

I

 1.  

Звук и тон – основе снимање и обраде звука у филму и аудиовизуелу

I

 1.  

Основе филмске и аудиовизуелне режије

I

 1.  

Култура: порекло, културна политика, индустрија културе

I

 1.  

3Д анимација

I

 1.  

Основи постпродукције слике и звука

II

 1.  

Принципи продукције филма и  аудиовизуелног стваралаштва; основи развоја копродукције

II

 1.  

Mенаџмент у култури, Менаџмент пројеката у кинематографији и AВ

II

 1.  

Односи с јавношћу

II

 1.  

Правни и економски принципи; Анализа пројекта и позиционирање EУ фондова

II

 1.  

Визуелни ефекти и анимације

II

 1.  

Стручна пракса

II

 

Програм пружа предуслове за професионалну примену посебно у следећим подручјима и позицијама:

 1. Стручно особље у кинематографским, аудиовизуалним и филмским  установама – кинотека, архиви, дистрибуција, културни догађаји (фестивали),
 2. Стручно и креативно особље у медијима, културним, меморијалним и образовним установама, јавној и државној управи – телевизије, сајмови, секретаријати за културу, средње школе,
 3. Публицисти и критичари из подручја филмског и културног новинарства, односа с јавношћу – портали, радио, ТВ, штампани медији итд.
 4. Културни менаџмент: руководиоци биоскопа, водитељи културних и образовних институција, филмских фестивала итд.

У оквиру овог програма, полазници ће научити основе појмове о филмској и медијској технологији, економији и културној политици. Настава се темељи на тренутним савременим индустријским стандардима како би се задовољили захтеви професионалне праксе.

Како би то постигли, студенти пролазе кроз два модула (писање сценарија и истраживање; продукција, технике снимања и монтаже; менаџмент) који се темеље на различитим фазама производног процеса, од задатка до завршетка властитог аудиовизуалног пројекта.

Право уписа на КП имају:

 • лица са стеченим средњим образовањем,
 • студенти,
 • лица са стеченим високим образовањем.

Од полазника се очекује познавање основа из области филма, културе и аудиовизуелног стваралаштва.

Рангирање кандидата за упис врши се на основу резултата тестирања.

Школарина: 240.000,00 динара.

Накнада за спровођење конкурсног поступка - 3.000,00 динара. Уплату је потребно извршити на рачун Универзитета у Крагујевцу 840-1128666-12.

 

Пријављивање на конкурс траје од 21. марта до 7. априла 2023. године.

 

Пријаве се могу поднети лично у Центру за развој каријере, сваког радног дана од 9.00 до 15.00 часова или електронским путем на мејл studentska.sluzba@kg.ac.rs 

Потребна документа:

 • Пријава на конкурс
 • Фотокопија дипломе o завршеном средњошколском или високом образовању
 • Копија личне карте