Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Hubs for circularity for near zero emissions regions applying industrial symbiosis and cooperative approach to heavy industrialized clusters and surrounding ecosystems (Processes4Planet partnership) (RIA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37

Тема: Очекивани исходи:

  • Постизање постепене промене при коришћењу ресурса у индустријским процесима, смањујући употребу првобитних ресурса (материјала, енергије и воде) за најмање 20% у поређењу са тренутним стањем и омогућити циркуларност тј. рециклирање;
  • Грађани који живе у близини индустријских области имаће користи од здравије животне средине, смањењем емисија, и кроз циркуларне и обновљиве изворе енергије;
  • Користи од „индустријске симбиозе“ и међусекторске сарадње, како би се постигли ЕУ циљеви „Зеленог договора“ и створили услови за креирање плана и  пружање препорука, узимајући у обзир потенцијалне препреке и одговарајуће политике које се фокусирају на иновације.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 15-20 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 40 милиона

Корисни линкови: