Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Energy efficiency breakthroughs in the process industries (Processes4Planet partnership) (RIA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године  

ИД позива: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31

Тема: Очекивани искоди:

  • Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса смањењем употребе енергије за најмање 30% у односу на тренутно стање у индустрији;
  • Техно-економска изводљивост нових технологија и процеса, потврђених и демонстрираних у одговарајућем обиму у односу на најсавременије индустријске процесе;
  • Омогућен потенцијал повећане употребе обновљиве енергије;
  • Допринос постизању циљева ЕУ који се тичу постизања климатске неутралности и постизања независности од увоза фосилних горива.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 8-10 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 32 милиона

Корисни линкови: