Poziv u okviru programa Horizont Evropa – Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions (RIA)

Poziv: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage

Otvaranje poziva: 26. april 2023. godine

Rokovi za prijavu: 19. septembar 2023. godine (prva faza), 11. april 2024. godine (druga faza)

Tema: Ova tema ima za cilj da podrži aktivnosti koje omogućavaju ili doprinose ciljevima destinacije 3 „Borba protiv bolesti i smanjenje tereta bolesti“. U tom kontekstu, predlozi u okviru ove teme treba da omoguće naučnim i kliničkim zajednicama da efikasno koriste najnovije informacije, podatke, tehnologije, alate i najbolje prakse kako bi se podržao razvoj dijagnostike, terapije i/ili preventivnih strategija. Takođe, ove zajednice treba da  razmenjuju podatke, znanje i najbolje prakse, čime će ojačati  saradnju i izgraditi mreže znanja u Evropi i šire. Sa druge strane, kreatori politika treba da budu informisani o napretku u istraživanju kako bi razmotrili dalju strategiju i aktivnosti podrške.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).
  • Pravna lica osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama imaju pravo učešća.

Budžet projekta: 6-7 miliona EUR

Budžet poziva: 25 miliona EUR

Korisni linkovi: