Позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions (RIA)

Позив: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage

Отварање позива: 26. април 2023. године

Рокови за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

Тема: Ова тема има за циљ да подржи активности које омогућавају или доприносе циљевима дестинације 3 „Борба против болести и смањење терета болести“. У том контексту, предлози у оквиру ове теме треба да омогуће научним и клиничким заједницама да ефикасно користе најновије информације, податке, технологије, алате и најбоље праксе како би се подржао развој дијагностике, терапије и/или превентивних стратегија. Такође, ове заједнице треба да  размењују податке, знање и најбоље праксе, чиме ће ојачати  сарадњу и изградити мреже знања у Европи и шире. Са друге стране, креатори политика треба да буду информисани о напретку у истраживању како би размотрили даљу стратегију и активности подршке.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Правна лица основана у Сједињеним Америчким Државама имају право учешћа.

Буџет пројекта: 6-7 милиона ЕУР

Буџет позива: 25 милиона ЕУР

Корисни линкови: