Позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Development of next generation advanced biofuel technologies (RIA)

Позив: HORIZON-CL5-2023-D3-02-07

Отварање позива: 4. мај 2023. године

Рок за пријаву: 5. септембар 2023. године

Тема: У последње време може се приметити убрзани развој технологија следеће генерације за производњу нових напредних течних и гасовитих биогорива од биогених остатака и отпада укључујући CO2 и органски део отпадних вода или микро-алги (укључујући цијанобактерије), путем хемијских, електрохемијских, биохемијских, биолошких и термохемијских метода или пак комбинацијом истих. Фокус пројеката у оквиру ове теме треба да буде на високој ефикасности конверзије и ниским емисијама угљеника у току целе производње, а резултати између осталог треба да допринесу и већој доступности напредних технологија у области биогорива као и јачању европских научних капацитета у овој области.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).

Буџет пројекта: 4 милиона ЕУР

Буџет позива: 12 милиона ЕУР

Корисни линкови: