Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Innovative cost-efficient solutions for zero-emission buildings (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D4-01-01

Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да остваре повећан број решења и приступа за изградњу зграда које ће имати нулту емисију. Такође, као исход се очекује и повећана продуктивност изградње у поређењу са стандардном праксом, смањена емисија штетних гасова и материја, повећано складиштење угљеника, као и побољшане енергетске перформансе. Побољшан комфор, квалитет ваздуха у затвореном простору и квалитет унутрашње средине, повећана свест о најбољим праксама изградње са нултом емисијом, као и повећана циркуларност у грађевинарству су такође очекивани исходи.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 5 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 10 милиона

Корисни линкови: