Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Interoperable solutions for positive energy districts (PEDs), including a better integration of local renewables and local excess heat sources (IA)

Рок за пријаву: 20. април 2023. године

ИД позива: HORIZON-CL5-2023-D4-01-03

Тема: Овим позивом настоје се остварити повећана доступност алата, водича и интероперабилних решења за дизајн, развој и управљање тзв. областима позитивне енергије, односно областима у којима је употреба енергија најбоље могуће искоришћена. Такође, потребно је у оквиру области позитивне енергије омогућити побољшану интеграцију енергетског (нпр. дистрибуирану производњу обновљиве енергије, коришћење отпадне топлоте, складиштење) и неенергетског сектора (нпр. мобилности), побољшану интеграцију у енергетске системе и побољшан допринос ових области позитивне енергије робусности енергетске мреже. Очекивано је и снажније друштвено предузетништво, учешће грађана и ангажовање у енергетским заједницама, као повећано учешће потрошача и енергетских заједница у ланцу вредности енергетског система.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ.

Буџет по пројекту: око 4 милиона

Индикативни буџет за цео позив: 8 милиона

Корисни линкови: