Održana predavanja dr Dimitriosa Teofilaktua, ambasadora Kipra i dr Nikosa Rosidesa

Nj.E. gospodin Dimitrios Teofilaktu, ambasador Republike Kipar u Srbiji i dr Nikos Rosides održali su predavanja 16. marta na Univerzitetu u Kragujevcu.

Univerzitet u Kragujevcu i Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu bili su domaćini Nj.E. gospodinu Dimitriosu Teofilaktuu (Demetrios A. Theophylactou), ambasadoru Republike Kipar u Srbiji i dr Nikosu Rosidesu (Dr Nicos Rossides) koji su održali predavanja za nastavnike i saradnike Univerziteta u Kragujevcu.

Pozdravnu reč uputili su prof. dr Nenad Filipović, rektor i akademik Miloš Đuran, upravnik Centra, koji je predstavio rad Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.

Prof. dr Veljko Milutinović, gostujući predavač Univerziteta u Kragujevcu, govorio je o značaju Republike Kipar u akademskoj zajednici, posebno u kontekstu Zapadnog Balkana. Prigodnim rečima, najavio je  predavače i ukazao na relevantnost tema njihovih predavanja.

Nj.E. gospodin Dimitrios Teofilaktu, magistar nauka u oblasti međunarodnih odnosa i komunikacije i doktor nauka u oblasti međunarodnih odnosa, uporedne politike i političke ekonomije, održao je predavanje podna nazivom Cyprus Energy Strategy: Energy Connectivity with Western Balkans (Energetska strategija Kipra: Energetska povezanost sa Zapadnim Balkanom). U predavanju je istakao da je energetski sektor strateški važan za Kipar i izneo je iskustva iz domena energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije koja mogu biti primenjiva i na Srbiju. U okruženju svetske ekonomske krize, Kipar je izgradio nacionalni plan poboljšanja energetske efikasnosti do 2030. godine koji se odnosi i na pokretanje programa postavljanja solarnih panela u domaćinstvima. Takođe, ukazao je na značaj izgradnje Istočnomediteranskog (East-Med) gasovoda koji će povezati gasne resurse istočnog Mediterana sa Bugarskom i Grčkom, a Zapadni Balkan bi mogao da se pozicionira kao tranzitna tačka. Zaključio je da energetska strategija doprinosi značaju geostrategijskog položaja Kipra, ali i daje doprinos diversifikaciji ruta i sigurnosti energetskog snabdevanja.

Prof. dr Nikos Rosides  održao je predavanje pod nazivom Engaging the Workforce (Angažovanje radne snage), u okviru kojeg je upoznao auditorijum o najboljim načinima na koje kompanije mogu da kreiraju radno okruženje koje će biti ne samo stimulativno za zaposlene, već će negovati njihove talente i energiju, u kontekstu ostvarivanja organizacionih ciljeva. Predstavljeni uvidi su vrlo relevantni za današnji izuzetno dinamičan poslovni ambijent u kojem organizacije nastoje da uspostave i potom neguju visoko funikcionalno radno orkuženje u čijem centru se nalaze sami zaposleni i njihovi individualni talenti.

Oba predavanja su pobudila značajno interesovanje, što se reflektovalo vrlo živom diskusijom.


Foto galerija: