Одржана предaвањa др Димитриоса Теофилактуа, амбасадора Кипра и др Никоса Росидеса

Њ.Е. господин Димитриос Теофилакту, амбасадор Републике Кипар у Србији и др Никос Росидес одржали су предавања 16. марта на Универзитету у Крагујевцу.

Универзитет у Крагујевцу и Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу били су домаћини Њ.Е. господину Димитриосу Теофилактуу (Demetrios A. Theophylactou), амбасадору Републике Кипар у Србији и др Никосу Росидесу (Dr Nicos Rossides) који су одржали предавања за наставнике и сараднике Универзитета у Крагујевцу.

Поздравну реч упутили су проф. др Ненад Филиповић, ректор и академик Милош Ђуран, управник Центра, који је представио рад Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу.

Проф. др Вељко Милутиновић, гостујући предавач Универзитета у Крагујевцу, говорио је о значају Републике Кипар у академској заједници, посебно у контексту Западног Балкана. Пригодним речима, најавио је  предаваче и указао на релевантност тема њихових предавања.

Њ.Е. господин Димитриос Теофилакту, магистар наука у области међународних односа и комуникације и доктор наука у области међународних односа, упоредне политике и политичке економије, одржао је предавање подна називом Cyprus Energy Strategy: Energy Connectivity with Western Balkans (Енергетска стратегија Кипра: Енергетска повезаност са Западним Балканом). У предавању је истакао да је енергетски сектор стратешки важан за Кипар и изнео је искуства из домена енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије која могу бити примењива и на Србију. У окружењу светске економске кризе, Кипар је изградио национални план побољшања енергетске ефикасности до 2030. године који се односи и на покретање програма постављања соларних панела у домаћинствима. Такође, указао је на значај изградње Источномедитеранског (East-Med) гасовода који ће повезати гасне ресурсе источног Медитерана са Бугарском и Грчком, а Западни Балкан би могао да се позиционира као транзитна тачка. Закључио је да енергетска стратегија доприноси значају геостратегијског положаја Кипра, али и даје допринос диверсификацији рута и сигурности енергетског снабдевања.

Проф. др Никос Росидес  одржао је предавање под називом Engaging the Workforce (Ангажовање радне снаге), у оквиру којег је упознао аудиторијум о најбољим начинима на које компаније могу да креирају радно окружење које ће бити не само стимулативно за запослене, већ ће неговати њихове таленте и енергију, у контексту остваривања организационих циљева. Представљени увиди су врло релевантни за данашњи изузетно динамичан пословни амбијент у којем организације настоје да успоставе и потом негују високо фуникционално радно оркужење у чијем центру се налазе сами запослени и њихови индивидуални таленти.

Оба предавања су побудила значајно интересовање, што се рефлектовало врло живом дискусијом.


Фото галерија: