Академик Иван Гутман je међу водећим светским математичарима и најутицајнијим научницима у 2023. години

Платформа Research.com прогласила је академика Ивана Гутмана лидером у математици за 2023. годину

Међународна on line платформа Research.com објављује годишњe ранг листе најбољих научника у различитим областима, на основу коришћења различитих библиометријских извора и индикатора, којима се мери допринос научника датој научној дисциплини, њихова научна признања и достигнућа. Циљ овог рангирања је да пружи академској заједници информације о најутицајнијим истраживачима и њиховом научном доприносу.

У процес рангирања у 2023. години било је укључено више од 6200 научника.

На основу својих научноистраживачких резултата у области математике, академик Иван Гутман заузео је 57. место у свету и 1. место у Србији. Листа најбоље рангираних српских математичара, на основу цитираности њихових радова, налази се на линку: https://research.com/scientists-rankings/mathematics/rs.

Такође, платформа Research.com академику Ивану Гутману доделила је специјално признање – проглашен је лидером у математици за 2023. годину.

Ово актуелно признање једно је у низу научних успеха академика Ивана Гутмана и уједно је велико признање за Универзитет у Крагујевцу и националну академску заједницу.